Hiển thị tất cả 9 kết quả

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Bổ sung 01U máy chủ tại Viettel

Từ 600.000  mỗi 3 tháng
Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Bổ sung 1IP tĩnh cho máy chủ tại Viettel

Từ 450.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 1

Từ 5.400.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 2

Từ 6.600.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 3

Từ 8.250.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 4

Từ 10.050.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 5

Từ 18.702.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo 6

Từ 28.368.000  mỗi 3 tháng