Hiển thị tất cả 7 kết quả

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Bổ sung 1IP tĩnh cho máy chủ tại VNPT

Từ 150.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Bổ sung 1U máy chủ tại VNPT

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Bzone

Từ 5.100.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver

Từ 7.050.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver gold

Từ 10.350.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver Platinum

Từ 13.050.000  mỗi 3 tháng