Chỗ đặt máy chủ FPT

Cho thuê chỗ đặt máy chủ, tủ rack tại trung tâm dữ liệu FPT. Hạ tầng phòng máy hiện đại, băng thông khủng. Gói cước linh hoạt, mở rộng dễ dàng, an toàn, bảo mật. Giải pháp tối ưu để vận hành hệ thống CNTT.

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 2,990,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Platinum

Từ 3,990,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 1,700,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Titan

Từ 2,150,000 mỗi 1 tháng