Chỗ đặt máy chủ Viettel

Cho thuê chỗ đặt máy chủ, tủ rack tại trung tâm dữ liệu Viettel. Hạ tầng phòng máy hiện đại, băng thông khủng. Gói cước linh hoạt, mở rộng dễ dàng, an toàn, bảo mật. Giải pháp tối ưu để vận hành hệ thống CNTT.

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo1

Từ 1,800,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo2

Từ 2,200,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo3

Từ 2,750,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo4

Từ 3,350,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo5

Từ 6,234,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo6

Từ 9,456,000 mỗi 1 tháng