Chỗ đặt máy chủ VNPT

Cho thuê chỗ đặt máy chủ, tủ rack tại trung tâm dữ liệu VNPT. Hạ tầng phòng máy hiện đại, băng thông khủng. Gói cước linh hoạt, mở rộng dễ dàng, an toàn, bảo mật. Giải pháp tối ưu để vận hành hệ thống CNTT.

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Tele Bzone

Từ 1,700,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Tele Gold

Từ 3,450,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Tele Platinum

Từ 4,350,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT

Chỗ đặt máy chủ VNPT Tele Silver

Từ 2,350,000 mỗi 1 tháng