Viettel Colocation là dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ, tủ rack tại Data Center Tier 3 Viettel hiện đại

Từ: 750.000  mỗi 3 tháng
Từ: 600.000  mỗi 3 tháng
Từ: 450.000  mỗi 3 tháng
Từ: 5.070.000  mỗi 3 tháng
Từ: 6.300.000  mỗi 3 tháng
Từ: 6.800.000  mỗi 3 tháng
Từ: 9.300.000  mỗi 3 tháng
Từ: 17.400.000  mỗi 3 tháng
Từ: 26.700.000  mỗi 3 tháng