VNPT Smart Cloud 1

0

CPU: 01 Core

RAM: 512MB

HDD: 20GB

Băng thông trong nước: 50Mbps

Băng thông quốc tế: 5Mbps

Lưu lượng: Không giới hạn

Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP

    • 630000 ₫
    • 1260000 ₫
    • 2394000 ₫
    • 4536000 ₫
Call Now Button