Tesla GPU Cloud Server 1

Từ 113.400.000  mỗi 3 tháng

Tesla GPU Cloud Server 1

  • CPU: 4 Core
  • RAM: 10 GB
  • GPU: 1 card Tesla V100 32GB Dedicated
  • Số card GPU tối đa: 04 card
  • SSD: 100GB
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • VPC: Free
  • Support: 247
Clear