Tesla GPU Cloud Server 2

Từ 116.700.000  mỗi 3 tháng

Tesla GPU Cloud Server 2

  • CPU: 8 Core
  • RAM: 16 GB
  • GPU: 1 card Tesla V100 32GB Dedicated
  • Số card GPU tối đa: 04 card
  • SSD: 100GB
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • VPC: Free
  • Support: 247
Clear