Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo2

Từ 2,200,000 mỗi 1 tháng

  • Không gian máy chủ: 02U
  • Công suất máy chủ: 500W
  • Băng thông: 100Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear