Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo3

Từ 2,750,000 mỗi 1 tháng

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 400W
  • Băng thông: 200Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear