Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo5

Từ 6,234,000 mỗi 1 tháng

  • Không gian máy chủ: 05U
  • Công suất máy chủ: 900W
  • Băng thông: 400Mbps
  • IP tĩnh: 03 IP
Clear