Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo6

Từ 9,456,000 mỗi 1 tháng

  • Không gian máy chủ: 10U
  • Công suất máy chủ: 1.500W
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 05 IP
Clear