Chỗ đặt máy chủ VNPT Tele Gold

Từ 3,450,000 mỗi 1 tháng

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 350W
  • Băng thông trong nước: 200Mbps
  • Băng thông quốc tế: 10Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear