Chỗ đặt máy chủ VNPT Tele Silver

Từ 2,350,000 mỗi 1 tháng

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 350W
  • Băng thông trong nước: 100Mbps
  • Băng thông quốc tế: 6Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear