Cloud Server 32 SSD

6.400.00072.960.000

CPU: 16 Core
RAM: 32 GB
SSD: 300GB
Băng thông: 100Mbps
Xóa
Call Now Button