CMC Cloud Server 2

Từ 600,000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 2 Core
  • RAM: 2 GB
  • SSD: 40 GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 500Mbps
Clear