CMC Cloud Server 3

Từ 900,000 mỗi 1 tháng

  • CPU: 2 Core
  • RAM: 4 GB
  • SSD: 60 GB
  • IP tĩnh: 01
  • Băng thông: 500Mbps
Clear