GPU Cloud Server 2

8.276.00094.346.400

CPU: 8 Core CPU
RAM: 16GB RAM
GPU: 1vGPU 4GB RAM
SSD: 100GB
Băng thông: 500Mbps
Lưu lượng: Unlimit
IP tĩnh: 01 IP
Xóa
Call Now Button