HM-16 SSD

2.200.00025.080.000

CPU: 08 core
RAM: 16 GB
SSD: 50GB
Băng thông: 100Mbps
Xóa
Call Now Button