HM-8X HDD

1.050.00011.970.000

CPU: 04 Core
RAM: 08 GB
HDD: 50GB
Băng thông: 100Mbps
Xóa
Call Now Button