SSD Cloud Server

Dịch vụ Cloud Server mạnh mẽ hàng đầu tại Việt Nam. Phần cứng máy chủ chính hãng mới nhất từ Dell, HPE. Nền tảng ảo hóa hiện đại, bản quyền từ VMWare, OpenStack. Uptime 99,99%. Cam kết hoàn tiền nếu dịch vụ không đạt cam kết chất lượng

Bổ sung Cloud

Bổ sung CPU

Từ 100,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung IP

Từ 100,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung RAM

Từ 100,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung SSD

Từ 60,000 mỗi 1 tháng

CMC Cloud Server

CMC Cloud Server 1

Từ 300,000 mỗi 1 tháng

CMC Cloud Server

CMC Cloud Server 2

Từ 600,000 mỗi 1 tháng

CMC Cloud Server

CMC Cloud Server 3

Từ 900,000 mỗi 1 tháng

CMC Cloud Server

CMC Cloud Server 4

Từ 1,700,000 mỗi 1 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 1

Từ 6,950,000 mỗi 1 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 2

Từ 8,250,000 mỗi 1 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 3

Từ 9,550,000 mỗi 1 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 4

Từ 15,050,000 mỗi 1 tháng