Cloud Server là dịch vụ máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây hiện đại, an toàn, bảo mật, triển khai, nâng cấp siêu tốc, quản trị dễ dàng.

Từ: 300.000  mỗi 3 tháng
Từ: 180.000  mỗi 3 tháng
Từ: 300.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 1

Từ: 2.700.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 2

Từ: 3.600.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 3

Từ: 4.950.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 4

Từ: 6.000.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 5

Từ: 7.350.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 6

Từ: 12.300.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 7

Từ: 15.000.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 8

Từ: 24.900.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

SSD Cloud Server 1

Từ: 390.000  mỗi 3 tháng