GPU Cloud Server 2

Từ 23.700.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server 2

  • CPU: 08 Core
  • RAM: 16GB
  • GPU: 1 card RTX 1080Ti 11GB Dedicated
  • Số card GPU tối đa: 04 card
  • SSD: 100GB
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • VPC: Free
  • Support: 247
Clear