Cloud Service cung cấp các dịch vụ, phần mềm trên nền tảng điện toán đám mây hiện đại.

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 1

Từ: 26.100.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 2

Từ: 30.960.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 3

Từ: 42.840.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 4

Từ: 76.440.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 1

Từ: 42.000.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 2

Từ: 72.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 3

Từ: 84.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 4

Từ: 165.600.000  mỗi 3 tháng