Private Cloud 2

Từ 72.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud 2

  • 32 Core CPU
  • 128 GB RAM
  • 2 TB SSD
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 05
  • Không giới hạn VM
  • Hypervisor: KVM
  • VPC: Free
  • Support: 24/7
Clear