Private Cloud 3

Từ 84.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud 3

  • 64 Core CPU
  • 128 GB RAM
  • 2 TB SSD
  • Băng thông: 500Mbps
  • IP tĩnh: 10
  • Không giới hạn VM
  • Hypervisor: KVM
  • VPC: Free
  • Support: 24/7
Clear