Private Cloud cung cấp nền tảng hạ tầng riêng biệt, bảo mật giúp khách hàng chủ động quản trị hệ thống bảo mật nhất

Private Cloud

Private Cloud 1

Từ: 42.000.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 2

Từ: 72.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 3

Từ: 84.300.000  mỗi 3 tháng

Private Cloud

Private Cloud 4

Từ: 165.600.000  mỗi 3 tháng