Bổ sung dung lượng SSD cho Cloud Server

Từ 180.000  mỗi 3 tháng

Tuỳ chọn mua bổ sung thêm block 10GB SSD cho Cloud Server. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng block 10GB SSD cần nâng cấp cho máy chủ

Clear