Dịch vụ máy chủ ảo SSD Cloud Server với cấu hình mạnh mẽ, hiệu năng khủng, quản trị dễ dàng, bảo mật.

Từ: 300.000  mỗi 3 tháng
Từ: 180.000  mỗi 3 tháng
Từ: 300.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

SSD Cloud Server 1

Từ: 390.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

SSD Cloud Server 2

Từ: 900.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

SSD Cloud Server 3

Từ: 1.200.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

SSD Cloud Server 4

Từ: 2.400.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

SSD Cloud Server 5

Từ: 2.700.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

SSD Cloud Server 6

Từ: 3.600.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

SSD Cloud Server 7

Từ: 6.300.000  mỗi 3 tháng

SSD Cloud Server

SSD Cloud Server 8

Từ: 8.700.000  mỗi 3 tháng