Bổ sung CPU cho SSD Cloud Server

Từ 300.000  mỗi 3 tháng

Tuỳ chọn mua bổ sung thêm CPU cho SSD Cloud Server. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng block 1 Core CPU cần nâng cấp cho máy chủ

Clear