Gold Cloud Server là hệ thống máy chủ ảo sử dụng phần cứng mới nhất CPU Gold, cho hiệu năng khủng, phù hợp với hệ thống lớn của doanh nghiệp

Từ: 300.000  mỗi 3 tháng
Từ: 180.000  mỗi 3 tháng
Từ: 300.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 1

Từ: 2.700.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 2

Từ: 3.600.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 3

Từ: 4.950.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 4

Từ: 6.000.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 5

Từ: 7.350.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 6

Từ: 12.300.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 7

Từ: 15.000.000  mỗi 3 tháng

Gold Cloud Server

Gold Cloud Server 8

Từ: 24.900.000  mỗi 3 tháng