Bổ sung 01U máy chủ tại Viettel

Từ 750.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung 01U máy chủ tại Viettel

Là dịch vụ thuê bổ sung thêm 01U không gian cho máy chủ đặt tại Viettel, Quý khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng không gian cần mua bổ sung cho máy chủ.

Clear