Chỗ đặt máy chủ VNPT Gold

Từ 10.350.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT Gold

  • Không gian: 01U
  • Công suất: 300W
  • Băng thông trong nước: 200Mbps
  • Băng thông quốc tế: 10Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 247
Clear