Bổ sung 100W điện cho máy chủ tại Viettel

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung 100W điện cho máy chủ tại Viettel

Là dịch vụ thuê bổ sung thêm 100W công suất cho máy chủ đặt tại Viettel, Quý khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng công suất cần mua bổ sung cho máy chủ.

Clear