Bổ sung 100W điện cho máy chủ tại VNPT

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung 100W điện cho máy chủ tại VNPT

Lựa chọn mua bổ sung thêm 100W điện máy chủ tại VNPT. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng công suất cần bổ sung cho máy chủ đặt tại VNPT.

Clear