Cho thuê chỗ đặt máy chủ

Cho thuê chỗ đặt máy chủ, thiết bị mạng, tủ rack tại trung tâm dữ liệu chuẩn Tier 3 hàng đầu Việt Nam. Hệ thống phụ trợ chuyên nghiệp, băng thông khủng, an toàn, bảo mật, tiết kiệm chi phí. Giúp khách hàng dễ dàng triển khai hệ thống CNTT với chi phí đầu tư tối ưu nhất.

Từ 200,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung Cloud

Bổ sung IP

Từ 100,000 mỗi 1 tháng
Từ 200,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Gold

Từ 2,990,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Platinum

Từ 3,990,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 1,700,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT

Chỗ đặt máy chủ FPT Titan

Từ 2,150,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo1

Từ 1,800,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo2

Từ 2,200,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo3

Từ 2,750,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo4

Từ 3,350,000 mỗi 1 tháng

Chỗ đặt máy chủ Viettel

Chỗ đặt máy chủ Viettel Colo5

Từ 6,234,000 mỗi 1 tháng