Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ, tủ rack tại các DC tier 3 hiện đại của VNPT, FPT, CMC, Viettel giá rẻ

Từ: 750.000  mỗi 3 tháng
Từ: 600.000  mỗi 3 tháng
Từ: 600.000  mỗi 3 tháng
Từ: 450.000  mỗi 3 tháng
Từ: 300.000  mỗi 3 tháng
Từ: 600.000  mỗi 3 tháng
Từ: 600.000  mỗi 3 tháng
Từ: 300.000  mỗi 3 tháng
Từ: 600.000  mỗi 3 tháng
Từ: 8.970.000  mỗi 3 tháng
Từ: 11.970.000  mỗi 3 tháng
Từ: 5.100.000  mỗi 3 tháng