Bổ sung công suất máy chủ

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung công suất máy chủ

Lựa chọn thuê bổ sung thêm block 100W công suất điện cho các máy chủ có công suất lớn hơn 400W

Clear