Bổ sung IP tĩnh tại FPT

Từ 300.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung IP tĩnh tại FPT

Lựa chọn thuê bổ sung thêm 01 IP tĩnh cho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ tại FPT. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng IP tĩnh cần thiết cần bổ sung cho máy chủ.

Clear