Bổ sung không gian máy chủ tại FPT

Từ 600.000  mỗi 3 tháng

Bổ sung không gian máy chủ

Lựa chọn thuê bổ sung thêm 01 U không gian máy chủtcho dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ tại FPT. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng U cần thiết cần bổ sung cho máy chủ.

Clear