Bổ sung RAM cho SSD Cloud Server

Từ 300.000  mỗi 3 tháng

Tuỳ chọn mua bổ sung thêm RAM cho SSD Cloud Server. Quý khách hàng vui lòng lựa chọn số lượng block 1GB RAM cần nâng cấp cho máy chủ

Clear