Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

Từ 5.100.000  mỗi 3 tháng

Chỗ đặt máy chủ FPT Silver

  • Không gian: 01U
  • Công suất: 400W
  • Băng thông trong nước: 300Mbps
  • Băng thông quốc tế: 5Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • KVM: Có
  • Remote hand: Có
  • Support: 247
Clear