Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver

Từ 14.100.000  mỗi 6 tháng

Chỗ đặt máy chủ VNPT Silver

  • Không gian: 01U
  • Công suất: 300W
  • Băng thông trong nước: 100Mbps
  • Băng thông quốc tế: 6Mbps
  • IP tĩnh: 01
  • Support: 247
Clear