Bổ sung không gian máy chủ

Từ 200,000 mỗi 1 tháng

Bổ sung không gian máy chủ

Lựa chọn thuê thêm không gian máy chủ cho các máy chủ có không gian nhiều hơn gói cước tiêu chuẩn. Đơn giá dựa trên mỗi 01U không gian. Trong trường hợp, máy chủ phát sinh nhiều hơn 1U. Quý khách vui lòng lựa chọn số lượng U thuê bổ sung trong chi tiết đơn hàng.

Clear