Hiển thị tất cả 8 kết quả

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 1

Từ 20.400.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 2

Từ 23.700.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 3

Từ 27.000.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

GPU Cloud Server 4

Từ 39.300.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

Tesla GPU Cloud Server 1

Từ 113.400.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

Tesla GPU Cloud Server 2

Từ 116.700.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

Tesla GPU Cloud Server 3

Từ 120.000.000  mỗi 3 tháng

GPU Cloud Server

Tesla GPU Cloud Server 4

Từ 132.300.000  mỗi 3 tháng