Chỗ đặt máy chủ FPT Titan

Từ 2,150,000 mỗi 1 tháng

  • Không gian máy chủ: 01U
  • Công suất máy chủ: 400W
  • Băng thông trong nước: 500Mbps
  • Băng thông quốc tế: 10Mbps
  • IP tĩnh: 01 IP
Clear